ผู้จัดจำหน่ายฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL พร้อมกับบริการจัดส่งทั่วประเทศ

บริการจัดส่งทั่วประเทศ

รายการสินค้า

  • Safe ‘n’ Silent™
  • Cool ‘n’ Comfort™ แบบแผ่น
  • Cool ‘n’ Comfort™ แบบม้วน

Safe ‘n’ Silent™

ฉนวน ROCKWOOL ฉนวนกันเสียงรุ่น Safe ‘n’ Silent ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบผนังเบา เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย บ้านแถว อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

Cool ‘n’ Comfort™ แบบแผ่น

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Cool ‘n’ Comfort SL แบบแผ่น ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบหลังคา มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

Cool ‘n’ Comfort RL แบบม้วน

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Cool ‘n’ Comfort RL แบบม้วน ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบหลังคา มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

สถานที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อ

  • WEBSITE
  • T: 02-926-0111
  • LINE OA: @bay.insulation
  • E-mail: sales@bay-corporation.com
  • Address: 3/2 หมู่ 3 ซอยขุนมหาดไทย ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง, ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Google Map