ผู้จัดจำหน่ายฉนวน ROCKWOOL พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

บริการจัดส่งทั่วประเทศ

รายการสินค้า

  • Safe ‘n’ Silent™
  • Cool ‘n’ Comfort™ แบบแผ่น
  • Cool ‘n’ Comfort™ แบบม้วน
  • Hardrock
  • RockSafe Plus
  • ProRox SL แบบแผ่น
  • ProRox WM แบบตาข่าย
  • ProRox BL แบบม้วน
  • ProRox PS แบบท่อ

Safe ‘n’ Silent™

ฉนวน ROCKWOOL ฉนวนกันเสียงรุ่น Safe ‘n’ Silent ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบผนังเบา เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย บ้านแถว อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

Cool ‘n’ Comfort™ แบบแผ่น

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Cool ‘n’ Comfort SL แบบแผ่น ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบหลังคา มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

Cool ‘n’ Comfort™ แบบม้วน

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Cool ‘n’ Comfort RL แบบม้วน ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบหลังคา มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

Hardrock & Roofrock แบบแผ่น

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Hardrock & Roofrock ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับหลังคาแบบ Flat Roof หรือ Membrane Roof

Rocksafe Plus

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Rocksafe Plus เหมาะสำหรับติดตั้งงานป้องกันไฟลาม บริเวณพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น พื้นที่ว่างระหว่างผนัง (Curtain Wall) และ ขอบด้านนอกของพื้น

ProRox SL (แบบแผ่น)

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น ProRox SL (แบบแผ่น) มีความหนาหลากหลายให้เลือก ด้วยความหนาแน่นถึง 80 kg/m3 ทำให้ฉนวนคงรูปเดิมอยู่ได้เป็นเวลานาน สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงสุดที่ 850 องศาเซลเซียส และ ช่วยลดความร้อนรวมถึงเสียงรบกวนจากงานอุตสาหกรรม เช่น Columns, Tanks ทรงสี่เหลี่ยม, Vessels, ห้องเตาเผา, หลังคาสำหรับงานอุตสาหกรรม, Oven และ Furnaces เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ทำให้คุณวางใจในประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่

ProRox BL (แบบม้วน)

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น ProRox BL (แบบม้วน) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และลดต้นทุนค่าบำรุงรักษา รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ทำให้คุณวางใจในประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่

ProRox PS (แบบท่อ)

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น ProRox PS (แบบท่อ) มีขนาดให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่ ทั้งยังช่วยลดปริมาณเสียงรบกวนที่อาจจะออกมาจากท่อ และสามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิได้สูงถึง 350 องศาเซลเซียส เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ทำให้คุณวางใจในประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่

ProRox WM (แบบม้วนที่มีตาข่าย)

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น ProRox WM (แบบม้วนที่มีตาข่าย) ที่ช่วยเรื่องการกระชับ และ อำนวยความสะดวกในการติดตั้ง มีความสามารถในการช่วยลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทออกมา และ ลดเสียงรบกวนได้ดี นิยมใช้กับงานระบบที่ไม่มีการสั่นสะเทือน และ สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงถึง 750 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น Columns, Tanks และ Vessels เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ทำให้คุณวางใจในประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่

สถานที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อ

Google Map