ROCKWOOL Insulation
ฉนวน ROCKWOOL ถูกเรียกกันว่าฉนวนหินภู…
READ MORE
ตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่ายฉนวน ROCKWOOL พร้อมให้…
READ MORE
ROCKWOOL
ฉนวน ROCKWOOL เป็นแบรนด์ฉนวนระดับโลก…
READ MORE

ROCKWOOL (Thailand)

ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL คือ ผู้นำการผลิตฉนวนหินภูเขาไฟที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี กว่า 60 ประเทศทั่วโลก เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของโลก รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดมลพิษทางเสียง และ สนับสนุนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แออัดของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหญ่ที่สุดในโลก

ติดต่อเรา

Rockwool

Rockwool Products ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL คือ ผู้นำการผลิต ฉนวนหินภูเขาไฟที่ขายดีที่สุดในโลก
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี

Blogs

Our Testimonials

Salina Joseph

Salina Joseph

Creative Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis .

Daniel Anderson

Daniel Anderson

Creative Head

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis .

Kawahi Leonard

Kawahi Leonard

Creative Editor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis .

Salina Joseph

Salina Joseph

Creative Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis .